Over Ons Toentje

Stad

Vroeger woonden we in de Stad (voor niet-Groningers, dat is de stad Groningen) en hadden we alleen een geveltuintje met stokrozen. 

Geveltuin, stokrozen

Ons geveltuintje in hartje Stad

Westerwolde

In de zomer van 2014 verhuisden we naar de Ommelanden. Zo heet het platteland van Groningen. In het mooie Bellingwolde kochten we Ons Toentje, een mega-tuin met een keuterboerderijtje, aan de rand van het dorp. 

In de achtertuin van Ons Toentje
Een deel van de achtertuin naar het westen (2014)
Ons Toentje in de droge zomer van 2018
Een deel van de achtertuin (noord-oost) (2018)

De vijver

In 2015 legden we een grote vijver aan. Het is een natuurlijke vijver met veel zuurstofplanten om het water helder te houden.

De vijver
De vijver (2016)

De bloemenweide

Achter de vijver maakten we een bloemenweide. Dit was de eerste jaren een succes, maar het kostte ons veel werk om de grond arm te houden, dus het is tegenwoordig kruidenrijk gras.

De bloemenweide en de vijver
De bloemenweide (2016)

De makkelijke moestuin

Begin 2019 verhuisde de moestuin naar de voortuin. Daar staan nu makkelijke moestuinbakken.

De moestuin van Ons Toentje
De moestuin van Ons Toentje (2019)

Tuinreservaat

In Ons Toentje streven we naar een diervriendelijke tuin, die aan de kenmerken van een tuinreservaat voldoet. De kenmerken van een Tuinreservaat zijn:

  • zo min mogelijk bestrating ✔
  • planten, struiken en bomen met vruchten, noten en bloemen die insecten, vogels en vlinders lokken ✔
  • geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruiken ✔
  • niet snoeien in het broedseizoen (15 maart/15 juli) ✔
  • composthoop ✔
  • rommelhoekjes en takkenrilen en –hopen ✔
  • nestkastjes of verblijfplaatsen voor vogels, zoogdieren en insecten ✔
  • een natuurlijke vijver met geleidelijk aflopende oever of andere was- en drinkgelegenheid ✔
  • natuurlijke beschutting en omheining waar egels onderdoor kunnen ✔
  • klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel ✔