Dierenlijst

Vogels

 • Appelvink
 • Blauwe reiger
 • Boerenzwaluw
 • Bonte Vliegenvanger
 • Boomklever
 • Boomkruiper
 • Bosuil
 • Buizerd
 • Casarca (Roestgans)
 • Draaihals
 • Ekster
 • Fazant
 • Fitis
 • Gaai
 • Gekraagde roodstaart
 • Gele kwikstaart
 • Gierzwaluw
 • Goudhaantje
 • Goudvink
 • Grauwe Vliegenvanger
 • Groene specht
 • Groenling
 • Grote bonte specht
 • Grote zilverreiger
 • Heggenmus
 • Houtduif
 • Huismus
 • Huiszwaluw
 • Kauw
 • Kneu
 • Koekoek
 • Kokmeeuw
 • Koolmees
 • Kraai
 • Kramsvogel
 • Merel
 • Nijlgans
 • Pimpelmees
 • Putter
 • Ransuil
 • Ringmus
 • Roodborst
 • Scholekster
 • Sperwer
 • Spreeuw
 • Staartmees
 • Tjiftjaf
 • Turkse tortel
 • Vink
 • Wielewaal
 • Wilde eend
 • Winterkoning
 • Witte Kwikstaart
 • IJsvogel
 • Zanglijster
 • Zilvermeeuw
 • Zwartkop

Zoogdieren

 • Eekhoorn
 • Egel
 • Haas
 • Mol
 • Ree
 • Spitsmuis
 • Huismuis
 • Bruine rat
 • Steenmarter
 • Vleermuis
 • Vos
 • Wezel

Amfibieën

 • Gewone pad
 • Groene kikker
 • Bruine kikker
 • Salamander

Dagvlinders

 • Argusvlinder
 • Atalanta
 • Bont zandoogje
 • Bruin zandoogje
 • Citroenvlinder
 • Dagpauwoog
 • Gehakkelde aurelia
 • Groot koolwitje
 • Klein koolwitje
 • Kleine vos
 • Koevinkje
 • Kolibrivlinder
 • Oranjetipje
 • Oranje zandoogje