Dierenlijst

Vogels

Appelvink
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Bosuil
Buizerd
Casarca (Roestgans)
Draaihals
Ekster
Fazant
Fitis
Gaai
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Gierzwaluw
Goudhaantje
Goudvink
Grauwe Vliegenvanger
Groene specht
Groenling
Grote bonte specht
Grote zilverreiger
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Kauw
Kneu
Koekoek
Kokmeeuw
Koolmees
Kraai
Kramsvogel
Merel
Nijlgans
Pimpelmees
Putter
Ransuil
Ringmus
Roodborst
Scholekster
Sperwer
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf
Turkse tortel
Vink
Wielewaal
Wilde eend
Winterkoning
Witte Kwikstaart
IJsvogel
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwartkop

Zoogdieren

Eekhoorn
Egel
Haas
Mol
Ree
Spitsmuis
Huismuis
Bruine rat
Steenmarter
Vleermuis
Vos
Wezel

Amfibieën

  • Gewone pad
  • Groene kikker
  • Bruine kikker
  • Salamander

Dagvlinders

Argusvlinder
Atalanta
Bont zandoogje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Kleine vos
Koevinkje
Kolibrivlinder
Oranjetipje
Oranje zandoogje
Terug naar boven