De vogels van november

Pimpelmees in voederbak
 • goudhaantje
 • merel
 • koolmees
 • pimpelmees
 • vink
 • winterkoninkje
 • roodborst
 • fazant
 • grote bonte specht
 • huismus
 • houtduif
 • ekster
 • kraai
 • zilverreiger bij de buren in de wei
 • heggenmus
 • groene specht

Hierboven zie je de vogels van november. Nog steeds geen staartmeesjes of groenlingen gespot. Ik denk dat ze nog voldoende voer kunnen vinden. Heel veel bomen en struiken hebben nog blad. Ik geloof niet dat ik dat eerder heb gezien rond eind november, begin december. (Althans niet op het noordelijk halfrond)

Het is wel heel koud hier. We zitten pal op de oostenwind en met windkracht 4, voelt het behoorlijk ijzig. De vaste stamgasten (mussen, mezen & merels) maken dankbaar gebruik van de voederplekken om warm te blijven.

Dit weekend tuigen we de kerstboom op. De adventsster gaat morgen ook aan. Op naar de donkere dagen voor Kerst.

Vogels in Oktober

Pimpelmees

Ik heb de vogels in Ons Toentje niet heel secuur bijgehouden afgelopen maand, dus misschien dat ik er eentje vergeten ben. Hoe dan ook, de lijst is zoals gebruikelijk in dit jaargetijde. Alle zomergasten zijn al vertrokken.

Aanwezig waren:

 • koolmees
 • pinpelmees
 • vink
 • merel
 • gaai
 • fazant
 • huismus
 • ringmus
 • ekster
 • buizerd
 • winterkoninkje
 • roodborst
 • grote bonte specht
 • zilverreiger (bij de buren in de wei)
 • blauwe reiger (bij de buren in de wei)
 • ooievaar (bij de buren in de wei)
 • kraai
 • heggenmus
 • houtduif
 • spreeuw
 • ganzen (overvliegend)