Vogels in de tuin – april

Staartmees tuinvogel
Staartmees

Op Eerste Paasdag zag ik twee ooievaars. Niet ín de tuin, maar net daarbuiten en al helemaal geen tuinvogel, maar toch wel leuk. Misschien moet ik een categorie toevoegen: Net geen tuinvogel. 
Wat ik wel in de tuin zag, of soms alleen hoorde zie je hieronder. De lijst is alweer een stuk langer dan vorige maand. De eerste zomergasten zijn gearriveerd. De gekraagde roodstaart en de bonte vliegenvanger hebben we eind april weer in de tuin gezien. 

 • groenling
 • winterkoninkje
 • ekster
 • vink
 • roodborst
 • huismus
 • koolmees
 • staartmees
 • pimpelmees
 • houtduif
 • zwarte kraai
 • gaai
 • middelste bonte specht
 • fazant
 • buizerd
 • sperwer
 • tjif-tjaf
 • witte kwikstaart
 • boomkruiper
 • ekster
 • merel
 • zanglijster
 • nijlgans
 • zilvermeeuw
 • spreeuw
 • gekraagde roodstaart
 • bonte vliegenvanger

Dit weekend weer vogels tellen, mensen

Jaaa, we gaan weer tuinvogels tellen. 

De zonnebloempitten, vetbollen, vogelpindakaas en meelwormen liggen klaar om opgepeuzeld te worden. Ik ga meerdere keren een half uur tellen vogels tellen en geef dan de mooiste telling door aan tuinvogeltelling.nl

Afgelopen week was er steeds een groep staartmeesjes bij de vetbollen, dus hopelijk laten ze hun staartjes weer zien.  Gisteravond tegen de schemering, zag ik een fazant in de boom vliegen, dus misschien scharrelt die straks ook ergens rond. En ik loop ook even helemaal achterin de tuin, om te kijken of ik een ransuil zie. We horen ze regelmatig ’s nachts. 

tuinornament uil telt niet mee voor de vogeltelling