Het regent jonge katten hier in ’t Texels toentje.