De vogels van mei

Zoals gebruikelijk in mei, leggen alle vogels een ei. Het is hier net een kraamkamer in Ons Toentje. Vlak bij onze voordeur, is een vogeltje (een vliegenvanger?) gaan nestelen in een kunstnest voor een zwaluw.

Naast onze slaapkamer, in de grote bonte hulst zit een eksternest. Dit is niet een goede plek voor een eksternest. Tering, wat een lawaai 😬. Zo hadden we ook eens een week drie jonge ransuiltjes ’s nachts in de magnolia tegenover de slaapkamer. Op 1 meter afstand. De h e l e nacht schreeuwen om eten. Onze liefde voor de ransuil bekoelde enigszins in die week.
En eergister was er een kraaienoorlog in de tuin. De veren vlogen in het rond. Best heftig zo’n broedperiode voor mens en vogel.

Vogelpoepjes van een mussennest in de hedera
Vogelpoepjes

Vogels van mei 2023

koolmees
pimpelmees
huismus
heggenmus
roodborst
winterkoning
vink
merel
zanglijster
houtduif
zwarte kraai
ekster
fitis
grote bonte specht
groene specht
grauwe vliegenvanger
spreeuw
fazant
gekraagde roodstaart
tjif tjaf
ooievaars in de wei
blauwe reiger vijver
zilverreiger in de wei
sperwer
buizerd
staartmeesjes
koekoek
boerenzwaluw
huiszwaluw

De lijst van mei is weer lekker lang, met nu naast de gebruikelijk bewoners ook de zomergasten. De koekoek vloog vorige week al koekoekend een rondje door Ons Toentje. Dat was wel erg leuk om waar te nemen. Iets verderop in het dorp, broedt een ooievaarpaar. Pa en ma zijn regelmatig op muizenjacht in het weiland van de buren.

Verder kwetteren de zwaluwen vrolijk in de lucht. Heerlijk het is zomer!

Ooievaar in het weiland
Ooievaar op muizenjacht

4 reacties

Geef een reactie

Terug naar boven
%d