Over Ons Toentje

Van geveltuintje naar tuinreservaat

Geveltuin, stokrozen

De stokrozen in ons oude geveltuintje in hartje stad Groningen.

Na tientallen jaren hartje Stad (Groningen), werd het tijd voor rust en natuur. In augustus 2014 verhuisden we naar de Ommelanden. Zo heet het platteland van Groningen.

In het mooie Westerwolde kochten we een keuterboerderijtje met mega-tuin, gelegen aan de rand van het dorp.

Achtertuin, Westerwolde

Achtertuin

We hebben een diervriendelijke tuin, die aan de kenmerken van een tuinreservaat voldoet. De kenmerken van een Tuinreservaat zijn:

  • zo min mogelijk bestrating ✔
  • planten, struiken en bomen met vruchten, noten en bloemen die insecten, vogels en vlinders lokken ✔
  • geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruiken ✔
  • niet snoeien in het broedseizoen (15 maart/15 juli) ✔
  • composthoop ✔
  • rommelhoekjes en takkenrilen en –hopen ✔
  • nestkastjes of verblijfplaatsen voor vogels, zoogdieren en insecten ✔
  • een natuurlijke vijver met geleidelijk aflopende oever of andere was- en drinkgelegenheid ✔
  • natuurlijke beschutting en omheining waar egels onderdoor kunnen ✔
  • klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel ✔
De vijver

De vijver in de middelste tuin

De bloemenweide en de vijver

De bloemenweide